Samy mámy.cz

Aktuality

18.5.2010 - Zpráva o průběhu projektu

V rámci projektu úspěšně proběhly 4 víkendové semináře (říjen, listopad 2009 a leden, únor 2010), jichž se účastnilo 48 sólo matek. Interaktivní formou se zde dozvěděly především kde a jak hledat práci, jak napsat životopis, jak si plánovat domácí finance i jakým způsobem si zorganizovat čas. Jako nejpřínosnější byl hodnocen praktický nácvik přijímacího pohovoru a informace personalistů, spolu s psychologickou podporou. Každá z účastnic odešla z programu s individuálním plánem návratu do práce, který pak většina matek použila v praxi při hledání práce. Doplňkovým výstupem byl certifikát o absolvování programu a portrétní fotografie, použitelné pro účely hledání zaměstnání.

V průběhu programu byla po celý víkend zajištěna péče o děti, včetně zábavného programu tak, že maminky mohly seminář absolvovat bez starostí. Podpořit sebevědomí také výrazně pomohla péče kadeřníků a vizážistek. Tyto nadstandartní služby účastnice, ale i jejich děti ocenily velmi kladně.

Ze zpětných vazeb vyplývá, že účastnice byly s programem velmi spokojené, hodnotí jej jako přínosný jak z hlediska odborného - kvality i rozsahu poskytovaných informací, tak osobního -  zvýšení sebevědomí, získání odstupu od vlastní situace, setkání s ostatními matkami i to, že se jim vůbec někdo věnuje. 11 účastnic do 3 měsíců po skončení programu nalezlo práci. 22 ženám individuální plán pomáhá při hledání zaměstnání – zatím jsou v procesu hledání.

Součástí projektu byl také průzkum mezi návštěvníky webových stránek k problémům a potřebám sólo rodičů při vstupu/návratu na trh práce (naleznete na www.aperio.cz v sekci pro sólo rodiče). Z něj mj. vyplývá, že míra ochoty a zájmu o zapojení se do podobného projektu je značně vysoká (zájem projevilo 61 respondentek z celkových 79).

Program tedy významně pomohl znevýhodněné skupině sólo matek s malými dětmi lépe se orientovat v jejich životní situaci při návratu na trh práce, čímž splnil základní cíl, který si kladl.

Citace účastnic:

„Dalo mi to hlavně motivaci a díky načerpání sil jsem pak nepropadala beznaději a po dvou měsících jsem uspěla a mám práci, která mě baví.“

„Chtěla bych jen poděkovat celému kolektivu za čas nám věnovaný a za pocit,že i přes to ,že jsme „samy mámy“ , nejsme k ničemu a dá se vše zvládnout.“

„Určitě bych chtěla vyzdvihnout perfektní organizaci celého programu, hlídání dětí na vysoké úrovni, dále perfektní ubytování a stravování, péče vizážistů a milý balíček na konec…!“

29.9.2009

Dne 27.9.2009 skončila možnost přihlašování do vzdělávacího programu. V současné době probíhá výběrové řízení účastnic programu podle stanovených kriterií. Informace o jeho výsledku přihlášeným sólo matkám  zašleme nejpozději do 9.10.2009.

7.8.2009

Právě probíhá přihlašování do vzdělávacího programu. Ve všech nabízených termínech máme zatím ještě volná místa. Neváhejte a přihlašte se co nejdřív.

30.6.2009

Spuštěny nové webové stránky www.samymamy.cz. Snad se budou líbit.

 


validní xhtml a CSS