Samy mámy.cz

Informace a poradenství

 

Stránky RODINA U SOUDU je seznámit veřejnost se základními pojmy rodinného práva a vysvětlit, co každého čeká, pokud se bude chtít rozvést, zvýšit výživné či upravit styk s dítětem apod.

Stránky evropské soudní sítě obsahující informace o právních úpravách v oblasti rozvodu, rozdělení majetku, péče o nezletilé děti.

Portál www.vyplata.cz přináší informace o typech státní sociální podpory, a kalkulačky na výpočet nejrůznějších dávek (dovolená, mzda, nemocenská apod.)

Personální server jobs.cz obsahuje kromě nabídek práce poradnu ohledně pohovorů, psaní CV atd.

Asociace občanských poraden je organizace, jejíž cílovou skupinou jsou občané v obtížné životní situaci, zpravidla zranitelnější skupiny populace, jako jsou osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima a národnostní menšiny. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech.

Další odkazy a také články ke stažení najdete na webu občanského sdružení APERIO: TUDY.


validní xhtml a CSS