Samy mámy.cz

Partneři projektu

L'Oreal - L’Oréal, který byl založen francouzským chemikem Eugenem Schuellerem v roce 1909, je dnes globálním lídrem kosmetického průmyslu. Aktivity společnosti se zaměřují na pět základních oblastí: barvy na vlasy, péče o vlasy, péče o pleť, líčení a parfémy. L’Oréal, to je dnes portfolio 25 kulturně odlišných značek vyvíjených v Paříži, New Yorku a Tokiu, přes 60 000 zaměstnanců, více než 100 různých národností, více než 290 poboček ve 130 zemích, 42 továren a 88 distribučních center.

L’Oréal je dynamická a progresivní společnost, která neustále posouvá kosmetický průmysl kupředu - na vědeckém výzkumu se podílí 2960 vědeckých pracovníků, za rok 2008 L’Oréal nechal zaregistrovat 576 patentů. Výrobky nejsou testovány na zvířatech, ale na patentované laboratorně pěstované kůži Episkin.

V rychlém, trendy ovládaném a velmi soutěživém světě krásy a kosmetiky je životně důležité být tvůrčí. L’Oréal se neustále snaží odhalovat budoucí trendy a vytvářet nové koncepty produktů. Model růstu společnosti je udržitelný pouze díky tomu, že její ekonomické aktivity pevně stojí na etických principech a na smyslu pro společenskou zodpovědnost. Skupina L’Oréal je dnes zastoupena na všech burzovních indexech udržitelného rozvoje, což je úspěch, který je odměnou za občanské, společenské a ekologické aktivity skupiny.


APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství – je občanské sdružení, které se orientuje na podporu informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství a mateřství. Usiluje o zlepšení podmínek a služeb pro rodiče a jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Hlavní činností Aperia je poskytování informací formou kurzů, pomocí webových stránek a tiskových materiálů a realizace vzdělávacích a výzkumných programů pro budoucí a stávající rodiče, laickou a odbornou veřejnost a zaměstnavatele. To vše v oblasti aktuálních otázek rodičovství, veřejného zdraví a rovných příležitostí.


Fórum Dárců - je sdružení zastřešující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce). Na budování filantropie v ČR Fórum dárců úspěšně pracuje již 12 let. Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. V projektu je odborným garantem.

 validní xhtml a CSS