Samy mámy.cz

Tisková zpráva                               
4. června 2009


L‘Oréal slaví 100 let

V České republice L’Oréal připravil projekt Samy Mámy. Co si pod tím představit? Jedná se o vzdělávací program pro pomoc sólo matkám při uplatnění na trhu práce. K projektu bude spuštěna webová stránka www.samymamy.cz, kde jsou informace pro maminky včetně přihlášky do programu, informace pro veřejnost o projektu i situaci sólo matek v České republice. Informace bude dále poskytovat občanské sdružení Aperio, které na projektu se společností L’Oréal spolupracuje.

„Oblast pomoci sólo matkám patří v ČR mezi ty méně podporované a to přesto, že počet sólo maminek stoupá. Maminky se mnohdy musí brzy vrátit do práce, aby uživily své dítě. Náš program jim má tuto situaci co nejvíce ulehčit a podat jim pomocnou ruku.“ říká Marco Fabien, generální ředitel L’Oréal Česká a Slovenská republika.

Proč projekt pro sólo mámy?
Každé čtvrté dítě v České republice žije v rodině jen s jedním rodičem, zpravidla s matkou. Tyto rodiny mají v porovnání se zbytkem populace výrazně nižší životní úroveň*. Nejčastější životní strategií je pro většinu sólo matek předčasný návrat do práce, mají však značně znevýhodněné podmínky oproti ostatním.
Proto se firma L’Oreal ve spolupráci s občanským sdružením Aperio rozhodla k realizaci tohoto projektu. Vzdělávací program chce formou odborných seminářů, konzultací s odborníky a vzájemným sdílením zkušeností připravit maminky na nelehký úkol, kterým je návrat do pracovního procesu. Podrobné informace o programu naleznete na www.samymamy.cz.
Kontakt pro zájemkyně o účast ve vzdělávacím programu: Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, Mgr. Halka Jaklová, tel: 222364083, mob.: 739416408, adresa: Plzeňská 66, Praha 5, 151 24.

Co je projekt Samy Mámy?
Projekt Samy Mámy je vzdělávací program pro uplatnění matek na trhu práce. Jedná se o maminky, které vychovávají své děti samy bez partnera. V první vlně projektu, během čtyř seminářů (říjen+listopad 2009 a leden+únor 2010) bude vyškoleno 50 maminek. Jedná se o dlouhodobý komunitní projekt. Do projektu budou aktivně zapojeni i zaměstnanci společnosti L’Oréal, pro maminky připraví zpestření vzdělávacího programu, a to formou kurzů o líčení a trendech ve vlasové kosmetice.


* zdroj: Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, Sociologický ústav AV ČR a Český statistický úřad


 

Kdo jsou partneři projektu Samy Mámy?


Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství je občanské sdružení, které se orientuje na podporu informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství a mateřství. Usiluje o zlepšení podmínek a služeb pro rodiče a jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Hlavní činností Aperia je poskytování informací formou kurzů, pomocí webových stránek a tiskových materiálů a realizace vzdělávacích a výzkumných programů pro budoucí a stávající rodiče, laickou a odbornou veřejnost a zaměstnavatele.

 

Fórum Dárců je sdružení zastřešující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce). Na budování filantropie v ČR Fórum dárců úspěšně pracuje již 12 let. Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. V projektu je odborným garantem.

 


 

Pro více informací kontaktujte:

L’Oréal – Nikol Novotná
e-mail: nnovotna@cz.loreal.com
tel: 222 777 877, 602 237 006

AMI Communications - Kateřina Fadljevičová, Eva Pilátová
e-mail: katerina.fadljevicova@amic.cz, eva.pilatova@amic.cz
tel.: 234 124 112, fax: 234 124 120

Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství - Halka Jaklová
e-mail: halka.jaklova@aperio.cz
tel: 2223 64 083, 739416408

 


 

Co možná nevíte o společnosti L’Oréal
V roce 1909 v malém pařížském bytě, jehož jídelna sloužila jako předváděcí místnost a kuchyň jako laboratoře, zakládá Eugène Schueller Francouzskou společnost pro bezpečné barvy na vlasy, budoucí L’Oréal. Samotné jméno L’Oréal vzešlo ze jména značky barvy na vlasy. V roce 1907 si dal Eugène Schueller patentovat dvě barvy na vlasy: Noir et Or a L‘Auréale, se jménem evokujícím ve francouzštině nejen zlatou barvu, ale také velmi populární účes té doby zvaný l‘auréole, neboli svatozář. V roce 1939 společnost zaregistrovala nové jméno L’Oréal a přestěhovala se do nového pařížského ústředí na adrese rue Royale 14, kde sídlí dodnes.

L’Oréal Česká republika
První stopy působení L’Oréal sahají do r. 1921 – pražský parfemář a dodavatel divadel byl distributorem barev na vlasy L’Oréal.
Česká pobočka společnosti byla založena 1.dubna 1994 a během 15 let se stala lídrem v oblastech působení všech 4 divizí (široká distribuce, kadeřnické salony, sítě luxusních parfumerií a lékárny).
V současné době zaměstnává L’Oréal Česká republika a Slovensko 350 pracovníků a podle výsledků průzkumu AISEC je L’Oréal mezi vysokoškolskými studenty nejžádanější FMCG společností na českém trhu.

L’Oréal - Dodat kosmetice smysl
apojení do společensky odpovědných aktivit je pro společnost L’Oréal samozřejmostí již řadu let. Cílem je splnění tří základních myšlenek: podpory vzdělávání, podpory vědeckého výzkumu a pomoc lidem v těžkých situacích.
Pomoc lidem v těžkých situacích
Program „Look Good - Feel Better“ (Vypadat dobře - cítit se lépe), který v sobě spojuje dvě myšlenky zakotvené v přesvědčení společnosti, že krása a dobrý životní pocit jsou blízce propojené, má podporu společnosti L’Oréal již od svého vzniku (1987). Program, který dnes funguje celosvětově, pomáhá ženám s rakovinou získat zpět důvěru a sebejistotu.
Dvě významná partnerství s Unesco
V uplynulých 11 letech se společnost věnuje podpoře žen ve vědeckém výzkumu prostřednictvím programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science, který každoročně oceňuje pět vědkyň za jejich přínos vědě a podporuje 15 mladších při jejich studiích a počátečních kariérních krocích. Součástí tohoto celosvětového programu je národní stipendijní program Pro ženy ve vědě na podporu mladých českých vědkyň ve spolupráci s Akademií věd ČR a Českou komisí pro UNESCO. Více informací najdete na www.loreal.cz a www.prozenyvevede.cz


validní xhtml a CSS