Samy mámy.cz

Tisková zpráva
13. července


Spuštění webových stránek a přihlášek do projektu Samy Mámy

L´Oréal odstartoval dobročinný vzdělávací program pro sólo maminky

Byly spuštěny webové stránky www.samymamy.cz s informacemi o stejnojmenném dobročinném projektu který L´Oréal realizuje ve spolupráci s občanským sdružením Aperio a do něhož se zde mohou maminky hned přihlásit. Vzdělávací program Samy Mámy,  pomůže sólo matkám v lepším uplatnění na trhu práce. V první fázi bude vybráno 50 zájemkyň, které zdarma absolvují vzdělávací semináře zaměřené na získání informací a dovedností potřebných pro vstup na trh práce. Uzávěrka přihlášek je do 27. září 2009.

mama s ditetem

Projekt, je určen matkám, které vychovávají své děti samy bez partnera, ať už z důvodu rozvodu, ovdovění, rozchodu, nebo vlastní volby a jsou nuceny svou životní situací k návratu nebo vstupu na trh práce. Program je zaměřen na praktické dovednosti jako je přijímací pohovor, tvorba životopisu, tvorbu individuálního plánu vstupu na trh práce s možností konzultace s odborníkem. Dále zde získají informace o možnostech hledání práce a s tím spojeného hlídání dětí a další zajímavosti.

Webové stránky www.samymamy.cz  maminkám poskytnou veškeré informace o programu, termínech seminářů, jsou zde uvedeny kontakty na osoby, na které se mohou obracet se svými dotazy. K vyplnění je na stránkách také dotazník k problémům a potřebám sólo matek při vstupu nebo návratu na trh práce. Vážné zájemkyně o zapojení do vzdělávacích kurzů na stránkách naleznou přihlášku, kterou lze odeslat elektronicky, nebo poštou na uvedenou adresu.

Informace bude maminkám poskytovat občanské sdružení Aperio, které na projektu se společností L’Oréal spolupracuje. Kontakt pro zájemkyně o účast ve vzdělávacím programu: Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, Mgr. Halka Jaklová, telefon: 222364083, mobilní telefon:739416408, adresa: Plzeňská 66, Praha 5, 151 24 .

 


 

Pro více informací kontaktujte:

AMI Communications - Kateřina Fadljevičová, Eva Pilátová
e-mail: katerina.fadljevicova@amic.cz, eva.pilatova@amic.cz
tel.: 234 124 112, fax: 234 124 120

L’Oréal – Nikol Novotná
e-mail: nnovotna@cz.loreal.com
tel: 222 777 877, 602 237 006
http://www.samymamy.cz/


validní xhtml a CSS