Samy mámy.cz

Vzdělávací program

podmínky účasti | postup a kritéria výběru kandidátek | přihláška

Vychováváte své děti sama?
Potřebujete pracovat a nevíte, jak začít?

Vzdělávací program, který jsme pro vás připravili, vám podá pomocnou ruku.

Nabízíme víkend plný informací a dovedností, které vám usnadní vstup nebo návrat do zaměstnání.

V rámci programu nenabízíme rekvalifikační kurzy.

Během programu pro vás zabezpečíme po celý den hlídání dětí, spojené se zábavným programem v místě konání seminářů, stravování a pro mimopražské účastnice také ubytování.

Účast na programu včetně ubytování a hlídání dětí je bezplatná, na závěr obdržíte certifikát o jeho absolvování.

Termíny konání seminářů:

Zájemkyně si mohly v přihlášce vybrat jeden i více termínů. Pokud jich bylo uvedeno více, vybereme z nich jeden podle počtu přihlášených na jednotlivé termíny (maximální počet účastnic na jeden termín je 15). V případě velkého počtu přihlášených na určitý termín si vyhrazujeme právo nabídnout vám jiný termín.

Vzdělávací program se bude konat na adrese: Plzeňská 11/213, Praha 5, v sídle společnosti L´Oreal.

V případě dotazů se obraťte na manažerku projektu Halku Jaklovou, telefon +420 739 416 408, e-mail halka.jaklova@aperio.cz (viz Kontakty).

Podmínky účasti

Zúčastnit programu se můžete, pokud splňujete všechny následující podmínky:

Organizátoři si vyhrazují právo změnit v průběhu projektu podmínky v případě nutnosti.

Postup a kritéria výběru kandidátek

Po uzavření přihlašovacího kola proběhne od 28.9.2009 výběr účastnic programu. V první řadě bude zkoumáno splnění podmínek účasti na programu. Zájemkyně, které podmínky nesplní, budou vyřazeny. Při počtu zájemkyň větším, než je kapacita programu (max. 50 účastnic), bude další výběr probíhat na základě Vámi vyplněných přihlášek, podle kriterií uvedených v této sekci. Výběr bude provádět psycholog se zkušenostmi s cílovou skupinou, spolu se zástupci pořádajících organizací (firmy L´Oreal a společnosti Aperio). Informace o Vašem zařazení/nezařazení do programu obdržíte do 9.10.2009 e-mailem nebo poštou.

Kritéria:

V případě velkého počtu zájemkyň, které splní veškeré podmínky, si organizátoři vyhrazují právo výběru na základě výše uvedených kritérií. Dále si organizátoři vyhrazují právo stanovit další kriteria nad rámec citovaných.

Přihláška do vzdělávacího programu

Přihlásit se do programu již není možné, dne 27.9. 2009 proběhla uzávěrka pro podání přihlášek.


validní xhtml a CSS